Kontakt

Stavebnepracebratislava Nazov a sidlo:
STAVGROUP EU s.r.o.
Dunajská 66
900 44 Tomášov
ICO 48057312
DIC 2120001807
0949 626 565
+421 949 626 565
stavebnepracebratislava@centrum.sk