Cenník prác          

Cenník platný od 2.1.2019

Doležité ustanovenia platieb a prác :

Zákazník /objednávatel / berie na vedomie a súhlasí s týmto ustanovením našich služieb:

Pri etapách a priebežnom platení za práce/dielo/ si objednávatel odkontroluje práce priebežne,materiál / alebo dielo ako celok /,ako aj naviac práce a materiál a vždy priebežne platby dohodnuté tak podmienuju kontrolu a aj ako zároven vždy aj potvrdenie o dalšom pokračovani prác /odsúhlasení / a dodávania materiálov , závazné tak vždy pre obe strany.

 

Rezacie práce,vypilovanie muriva,steny:

 

REZANIE PANELU - rezanie za sucha s odsávaním            Hrúbka

Cena za bm rezu

hrúbka do 20 cm

59,75 € bm rezu

hrúbka do 15 cm

46,47 € bm rezu

hrúbka do 10 cm

26,56 € bm rezu

REZANIE ŽELEZOBETÓN – rezanie chladením vodou     Hrúbka

Cena za bm rezu

hrúbka od 45 - 50 cm

116,18 € bm rezu

hrúbka od 35 - 44 cm

99,58 € bm rezu

hrúbka od 25 - 34 cm

82,98 € bm rezu

hrúbka od 15 - 24 cm

66,39 € bm rezu

hrúbka do 14 cm

49,80 € bm rezu

 REZANIE TEHÁL A TEHLOVÉHO MURIVA - rezaním ,vypilovaním za sucha           

 

         hrúbka       

Cena za bm rezu

hrúbka od 25 - 30 cm

26,55 € bm rezu

hrúbka od 15 - 24 cm

18,59 € bm rezu

hrúbka do 14 cm

15,29 € bm rezu

 

 

 

 

 

OSTATNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:

Montáž rohových líšt bm
2,60 €

Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy
bm
10 €

 
 
Silikónovanie
bm
0,70 €

 
 
Pokládka zámkovej dlažby
m2
8,50 €

Osadenie obrudníkov
bm
2,60 €

Úprava povrchu pod zámkovú d. m2
4 €

 

Inštalatérske práce : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montáž umývadla - komplet
ks
20 €

Montáž WC klasické
ks
20 €

Montáž WC závesné  ks
60 €

Montáž stenovej batérie
ks
15 €

Montáž podomietkovej batérie  ks
30 €

Montáž stojankovej batérie
ks
10 €

 
Osadenie vane v kúpeľni  ks
40 €

Vyhotovenie j murovanej vaničky  ks
45 €

Osadenie sprchovej vaničky  ks
35 €

Montáž a osadenie sprchovacieho kúta
ks
40 €

 
Silikónovanie
bm
0,70 €

Výmena rádiatorov podľa obtiažnosti cena OD
ks
10 €

 
Ostatné montážne alebo inštalkatérske práce  hod
8 €

 


Zatepľovacie práce  : MJ
Cena v EUR

Zateplenie fasády : komplet m2
12 €

 
Vyrovnanie fasády  m2
1,90 €

Omietka tenkovrstvá  m2
3,0 €

Omietka hrubá  m2
4 €

Špric  m2
1 €

Penetrácia  m2
0,40 €

Špalety  bm
3,60 €

Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek bez priznania trámov  m2
5 €

Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek s priznaním trámov  m2
6,60 €

Výmena žľabov  bm
4,60 €

 
Osadenie plastových okien do peny
bm
4,70 €

Osadenie parapiet  ks
5 €

Natiahnutie klasickej vonkajšej šúchanej omietky  m2
3,60 €

Iné zatepľovacie  práce  hod
8 €

 


 

Búracie , demolačné a iné montážne práce
MJ
Cena v EUR

Demontáž jadra  ks
130 €

Odstránenie priečok / z porobetónu  m2
8 €

Odstránenie priečok 10 cm tehla
m2
11 €

 
Odstránenie - osekanie obkladov  m2
6 €

Demontáž umývadla , WC klasické ks
6 €

 
Demontáž vane / sprchového kúta cena  ks
8 €

Búracie práce sekacím kladivom  hod
9 €

 
Odstránenie podláh / PVC , plávajúca podlaha  m2
2 €

 
Odstránenie tapiet  m2
1,50 €

 
Odstránenie starých náterov stropy cena od
m2
0,90 €

 
Demontáž kovovej zárubne  ks
8 €

Odstránenie kovovej zalievanej zárubne  ks
16 €

 

 

Výkopové práce , výkop UNC ... MJ
Cena v EUR

Ručný výkop jám  m3
32 €

Ručný výkop 20 x15 cm bm
13 €

Ručný výkop pre osadenie drenážnej rúry m3
32 €
Ručný výkop pre inžinierske siete
m3
40 €

Výkop obvodových pásov základov domu... 
  hod
23 €

Výkop obvodových pásov základov domu...
  hod
25 €

Dovoz  strojov JCB , UNC ... km
1,50 €


 

-  Vypracovanie CP a príprava realizácie 15% z celkovej ceny prác,diela,rekonštrukcie a pod.

-Každá 2.a dalšia doobhliadka 240eur vrátane dopravy

-poradenstvo od 120eur pri obhliadkach,meraniach

Lehota na refakturáciu,storno poplatky,zmeny v objednávkach,zmluvách a iných administratívnych úkonov vybavenia je 30-90dní.

Kontakt

Stavebnepracebratislava Miesto výkonu prác-Bratislava , Bratislavsky kraj, Česká republika 0907 289 594
stavebnepracebratislava@centrum.sk